سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه علوم پزشكي قزوین
    1397/04/31  : تاریخ
آرم
ورود به سیستم
کد کاربر:  
کلمه عبور:  

توزیع ناهارو شام در روزهای تعطیل برای دانشجویان خوابگاهی بوده و صرفا زمان امتحانات دانشجویی می باشد